Wednesday, September 19, 2012

ပုိက္ဆံ

Wednesday, September 19, 2012 Posted by ဂျေဂျူဝိုင်
ပုိက္ဆံ
ငါ အဲလုိစဥ္းစားလုိက္ရင္
ပိတ္ထားတဲ့ တံခါးကုိ ျမင္တယ္
ေတာင္ပံႏွစ္ဖက္နဲ႔ အေဝးကုိ ထြက္သြားတဲ့
ေလယာဥ္ပ်ံေတြကုိ ျမင္တယ္
အျမစ္ကၽြတ္ၿပီး ေသေနတဲ့ သစ္ပင္ကုိ ျမင္တယ္
မာန္ဖီေနတဲ့ တိရစၧာန္တစ္ေကာင္ကုိ ျမင္တယ္
ေလာသကတိႆကုိ ေျပးျမင္တယ္
လူတန္းစား ခြဲခံလုိက္ရတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္
ငါ့ရဲ႕ သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ေဒါအျဖစ္ မေျပာင္းဖုိ႔
ငါတားေပမယ့္ ငါ့မွာ ပုိက္ဆံမရွိဘူးဆုိတဲ့
အေတြးေဟာင္းေလာင္းႀကီးကုိ ငါျမင္တယ္
ငါဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ခဲ့တဲ့ ေမ့ေဆးဟာ
ပုိက္ဆံမရွိဘူးဆုိတဲ့ အေတြး ျဖစ္တယ္
ဘယ္လုိပဲ ျခစ္ျခဳပ္ ျခစ္ျခဳပ္
ငါ့နားမွာ ပုိက္ဆံ မရွိဘူး
ပုိက္ဆံနားမွာ ငါမရွိဘူး
ဒီလုိနဲ႔ ငါ့ဘဝမီးပ်က္တယ္။