သူခုိးကုိ ဓား႐ုိးကမ္းေသာ မိန္းမႏွင့္ အတူေနထုိင္ျခင္း

Friday, February 15, 2013

တစ္ဖက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္
ငါတုိ႔ဟာ ေက်ာက္သားလုိ႔ ထုဆစ္ခံရ
က်မ္းစာေတြနဲ႔ ဆြဲစိခံရ
ငါ့လူမ်ိဳး ငါ့ဘာသာဆုိၿပီး
ငါ့အနာနဲ႔ ဆြဲညႇိေနရ
အဲဒီလုိ
ကုိယ္ယုံၾကည္တာ မယံုရဲေအာင္
တစ္ဖက္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ
သုိးမည္းတစ္ေကာင္ေတာ့ပါမွာပဲနဲ႔
စုန္းျပဴးေတြ အကုိက္ခံရ
ငါတုိ႔ ရင္ဘတ္တည့္တည့္ ထုခ်လုိက္တဲ့ တံဆိပ္မွာ
အျပစ္အနာအဆာ ကင္းပါရဲ႕လား
ေဟာဒီ ငါတုိ႔ေသာက္ေနတဲ့ေရေတြ
ျမစ္ဖ်ားက ခပ္လုိက္တဲ့ အဆိပ္ပါေနမလား
ခပ္ေပါ့ေပါ့ေတြးၿပီး ခပ္ေပါ့ေပါ့ပဲေရးလုိက္တဲ့
ေဟာဒီကဗ်ာကပဲ ငါ့ရင္ထဲေလးလံပိက်
ေနာက္ဘဝသြားရမယ့္ လိပ္စာကလည္း
သုိ႔ ယမမင္းဆုိၿပီးေတာ့ ....။
Powered by Blogger.