သက္ေသ

Sunday, October 11, 2009
စကားလံုးေတြနဲ႔ ဘ၀ကုိ
ခ်ဳပ္႐ုိးလုပ္ထားလည္း
ဉာဏ္နည္းတဲ့သူေတြ ယံုမွာပဲ
အဘိဓာန္ကုိ အံစာတံုးလုပ္ႏုိင္ရင္
ခင္ဗ်ားတုိ႔ လည္တာေလာက္ေတာ့
သနားသေပါ့
ကံၾကမၼာနဲ႔ လက္ရည္တူ မတူ
သူမသိခဲ့ေပမယ့္
ဘီလူးဆုိတဲ့ သီခ်င္းလည္း
ပန္းပြင့္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သူသိတယ္
ကုိယ္ခ်လုိက္ရတဲ့ သက္ျပင္းကုိ
ကုိယ္ယံုၾကည္ၾကတဲ့တစ္ေန႔
ခင္ဗ်ားတုိ႔
မ်က္ရည္အစစ္ေတြ မက်မိေစနဲ႔။
Powered by Blogger.