“သားေကာင္”

Thursday, August 19, 2010
ကုိယ့္ကုိကိုယ္ မွန္ထဲျပန္ၾကည့္ဖူးလား
မွန္ထဲကေန ကုိယ္ကုိ ေျပာတဲ့အသံ
ျပန္နားေထာင္ဝံ့လား
မွန္ကုိ ၾကည့္ေတာ့မယ္ဆုိရင္
မွန္ရ႕ဲ အထူအပါးကုိ သိဖုိ႔လုိတယ္
ေနာက္ခံျပဒါး ေကာင္းမေကာင္း သိဖုိ႔လုိတယ္
မွန္မွာ အစြန္းအထင္း ရွိမရွိ အရင္ၾကည့္ဖုိ႔လုိတယ္
မွန္ရ႕ဲ သတၳဳက စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ရွိဖုိ႔လုိတယ္
မွန္ရဲ႕ လွည့္စားမႈနဲ႔ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ မနစ္ေစနဲ႔
ေလာကမွာ မွန္ေတြ ေပါပါတယ္
ျပတင္းမွန္ ဗီဒုိမွန္ ဆုိင္ခန္းမွန္
တံခါးမွန္ ကားမွန္ အလွဆင္ထားတဲ့မွန္
ေရွ႕ၾကည့္မွန္ ေနာက္ၾကည့္မွန္
ၾကည့္လုိ႔ ေကာင္းတဲ့မွန္
ၾကည့္လုိ႔ မေကာင္းတဲ့မွန္္
စိန္သြားနဲ႔ အျဖတ္ခံေနရတဲ့မွန္
ဘာနဲ႔မွ ျဖတ္ေတာက္လုိ႔မရတဲ့မွန္
ဘယ္မွန္မွာ သင့္ကုိသင္ ျပန္ၾကည့္မိလဲ
မွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း မၾကည့္ရင္
သင္ ....
တက္တက္စင္ေအာင္ကုိ “မွား”။
Powered by Blogger.