အသည္းခြဲတယ္ ဆုိတာ

Monday, May 30, 2016

လူယဥ္ေက်းေတြ စားတဲ့ မလိုင္တံုးေလး
လမ္းေပၚ ျပဳတ္က်သြားေတာ့
ဖုတ္ဖက္ခါၿပီး ေကာက္စားရသလုိ
ငါတုိ႔ ပန္းတုိင္ေတြ လမ္းအဝင္တကယ္ခက္တယ္
ငါတုိ႔ရဲ႕ လက္ကုိင္ဖုန္းေလး
ေရထဲျပဳတ္က်လြယ္တဲ့ ေနရာမွာ မထားသလုိ
ငါနဲ႔ ငါ့ႏွလံုးသားကုိ ခပ္ေဝးေဝးမွာ ထားထားတယ္
စူးနစ္ေနတဲ့ ငါတိ႔ု အခ်စ္ေတြက
ငါတုိ႔ကုိ မူးယစ္ေစခဲ့တာ မွားလား
ငါတုိ႔ ကမာၻကုိ သိမ္းသြင္းခဲ့တဲ့ တိမ္ထုေလး
ေပးဆပ္မႈလုိ႔ အသံထြက္သတဲ့ကြယ္။

Powered by Blogger.