လြတ္လပ္မႈ

Thursday, September 22, 2016

ဒီအခ်ိန္မွာ
မင္းတုိ႔ကုိ ငါအေျပာခ်င္ဆံုးစကားက
မင္းတုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဖုိ႔ပဲ
တခုေတာ့ရွိတယ္
ငါ့အလုိက်ေတာ့ ျဖစ္ပေစေပါ့ကြာ
မင္းတုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
သြားလုိ႔ရတယ္ လာလုိ႔ရတယ္
ေနလုိ႔ရတယ္ ထုိင္လုိ႔ရတယ္
မင္းတုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိေၾကာင္း
မင္းတုိ႔ကုိ ညတုိင္း သံုးနာရီေလာက္
ေခၚေခၚေျပာေနတာေတာင္
မင္းတုိ႔က မလြတ္လပ္ဘူးဆုိေတာ့
မင္းတုိ႔က ဘာျဖစ္ခ်င္ေနၾကသတုန္း။

အဟဲ မဖြၾကနဲ႔ေနာ္....
Powered by Blogger.