Copyrights @ Journal 2014 - Designed By Templateism - SEO Plugin by MyBloggerLab

Saturday, November 28, 2009

ငါ တစ္ေကာင္

Share
ငွက္တစ္ေကာင္ဟာ ငွက္တစ္ေကာင္ကုိ
ငါးတစ္ေကာင္ဟာ ငါးတစ္ေကာင္ကုိ
အလဲထုိးတတ္သလား
ငါတစ္ေကာင္ကေတာ့ ငါတစ္ေကာင္ကုိ
ဟုိတစ္ေန႔က အလဲထုိးခဲ့တယ္
ငွက္တစ္ေကာင္ဟာ ငွက္တစ္ေကာင္ကုိ
ငါးတစ္ေကာင္ဟာ ငါးတစ္ေကာင္ကုိ
ေခ်ာင္ပိတ္ဖမ္းတတ္သလား
ငါတစ္ေကာင္ကေတာ့ ငါတစ္ေကာင္ကုိ
ဟုိတစ္ေန႔က ေခ်ာင္ပိတ္ဖမ္းခံရတယ္
ငွက္တစ္ေကာင္ဟာ ငွက္တစ္ေကာင္ကုိ
ငါးတစ္ေကာင္ဟာ ငါးတစ္ေကာင္ကုိ
ငုိျပတတ္သလား
ငါတစ္ေကာင္ကေတာ့ ငါတစ္ေကာင္ကုိ
ဟုိတစ္ေန႔က ငိုျပခံရတယ္
အဲဂလုိ အေခ်ာင္ႏႈိက္ခံရတဲ့ ငွက္နဲ႔ ငါးတုိ႔ဟာ
သတၱ၀ါတစ္ခု ကံတစ္ခုေပါ့ကြယ္လုိ႔
သူ႔ကုိယ္သူ သေဘာထားႀကီးႏုိင္လား
ငါတစ္ေကာင္ကေတာ့
ေျခေထာက္ကေလး နည္းနည္းေအးတာနဲ႔ ၀မ္းေယာင္တယ္။