Friday, November 6, 2009

ေဆးဆုိတာ ခါးတယ္

Friday, November 06, 2009 Posted by ဂျေဂျူဝိုင်
အတုေတြက တူလာေတာ့လည္း
အတူေတြက လုိက္တုရေတာ့တာပ
အမွန္တရားက ခါးတယ္ဆုိရင္
အမွားကေတာ့ ခ်ိဳမွာပဲ
လူေတြကလည္း သကာကုိပဲ ႀကိဳက္တယ္ေလ
သဒၶါေတြ လြန္ထားၾကေလေတာ့
တဏွာကၽြန္လုိ႔ အေခၚမခံရေအာင္
တားတဲ့သူ လူယုတ္မာ ျဖစ္ကေရာပဲ
(႐ႈး – တုိးတုိး သိရင္ တိတ္တိတ္ေန)
ဆုတ္ကပ္ကုိ အျပစ္မဆုိေတာ့ပါဘူး
႐ုပ္ဓာတ္ေတြ မြဲသထက္ မြဲဦးမွာမုိ႔
ဘ၀ယာဥ္ေၾကာတစ္ခုလံုး
(ကၽြမ္းထုိး ေမွာက္ခံုျဖစ္ေအာင္)
မုသားေတာထဲ
ဂီယာ တစ္ခ်က္ထပ္ထုိးလုိက္ေစဦး။