ဒဏ္ရာမေပၚတဲ့အနာ

Friday, November 06, 2009

မင္းငိုမွာ အရမ္းစုိးေပမယ့္
မင္းငုိရေအာင္ ငါပဲ နာက်င္ေစခဲ့တယ္
ငါ မေခ်ာ့ပါရေစနဲ႔လုိ႔
ငါ့ကုိယ္ငါ တုိက္တြန္းေနရင္း
မငုိပါနဲ႔လုိ႔ တားမိျပန္တယ္
ညီမေလးေရ
ကုိယ့္ဒုကၡမုိ႔
ႀကီးက်ယ္ျပေနတာ မဟုတ္ဘူး
ဒီတြင္းက မင္းထင္တာထက္
အဆတစ္ရာျပန္နက္တယ္
ထသြားမိခါမွ ငါ့ေၾကာင့္
မင္းဘ၀တစ္ခုလံုး
ဟပ္ထုိးလဲ က်ိဳးက်ရမွာ
မင္း မသိေသးလုိ႔ပါ
ႏွလံုးသားရ႕ဲစကားကုိ
အမွန္တရားေတြ မ်က္စိမွားေနခ်ိန္
ဘ၀တစ္ခုလံုး မ်က္ရည္ထဲ မေမ်ာေအာင္
ခါးခါးတူးတူး ၿမိဳသာခ်လုိက္ ညီမေလး။
Powered by Blogger.