Wednesday, January 20, 2010

စိတ္ စိတ္ စိတ္

Wednesday, January 20, 2010 Posted by ဂျေဂျူဝိုင်
ေသြးတစ္စက္
သုိ႔မဟုတ္
မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္
ဆက္လက္တည္ၿမဲသြားဖုိ႔
ဓားလက္နက္မလုိဘူး
ခပ္ထက္ထက္ စိတ္ေတြရွိရင္ ရၿပီ။

မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တစ္ခု
သုိ႔မဟုတ္
လူမ်ိဳးစိတ္တစ္ခု
ဆက္လက္စုစည္းေနဖုိ႔
ေသနတ္လက္နက္မလုိဘူး
ခပ္ထက္ထက္စိတ္ေတြရွိရင္ ရၿပီ။

မ်ိဳးဆက္တစ္ခု
သုိ႔မဟုတ္
သမုိင္းတစ္ခု
ကမၻာသက္နဲ႔အမွ် တည္ဖုိ႔
ႏ်ဴလက္နက္ေတြ မလုိဘူး
ခပ္ထက္ထက္စိတ္ေတြရွိရင္ ရၿပီ။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အတြက္ စပ္ေပးဖူးတဲ့ ကဗ်ာပါ။