အေပါင္ဆံုး ညမ်ား

Thursday, January 21, 2010
သတိထားၾကပါဦး အတၱစြန္းေတြ တက္နင္းမိၾကရင္
ငါး႐ုိးစူးတာ အစာနင္တာနဲ႔ မတူဘူး
ဒီႏွစ္အရမ္းေအးတယ္၊ အရမ္းေအးေတာ့
ေတာင္သူလယ္သမားေတြက ေျပာၾကတယ္
အပင္ေတြ ေသကုန္တယ္ အရြက္ေတြ ေျခာက္ကုန္တယ္တဲ့
ဒီအခ်ိန္ဟာ ငါတုိ႔အတြက္ ေဆာင္းတြင္းျဖစ္တယ္ေလ
အလင္းကုိ ကုိယ္တုိင္လည္းရခ်င္
အလင္းကုိ သူတပါးကုိလည္း ရေစခ်င္တဲ့
ငါတုိ႔ဘ၀ေတြဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ နင္းျပားပဲ
ဓူ၀ံၾကယ္ကုိ ေတာင္ဘက္ ေရႊ႕ရသလုိ ပင္ပန္းတယ္
ခုထိ ဘယ္သူမွလည္း ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ မ်က္စိလည္မေျပဘူး
ကုိယ့္ဦးေခါင္းကုိ လံုၿခံဳတဲ့ေနရာမွာထားၿပီး
လႈပ္ရွားတတ္တဲ့ ကုိယ္တစ္ခုခ်ည္းနဲ႔ ေနရျခင္း...တဲ့
ဒီကလံုးေတြ ပုိအပြားျမန္တယ္ထင္တာပဲ
အဘိဓာန္ထဲ မထည့္သြင္းႏိုင္တဲ့ ၀ါက်ေတြ
ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခားနဲ႔ မွားမွားပြင့္တယ္
ဒဏ္ရာက သိပ္မနက္ဘူးလုိ႔ ယူဆမေနၾကနဲ႔
အတြင္းက အ႐ုိးေတြရဲ႕ပုပ္နံ႔ေတာင္ ရတယ္
Powered by Blogger.