အရင္ကထက္ပုိ

Friday, March 19, 2010
အရင္လုိ ခ်စ္ေသးရဲ႕လား
အဲလုိ ေမးတတ္တဲ့ႏႈတ္ခမ္း
အနမ္းတစ္ရာနဲ႔ ဒဏ္ခတ္ခ်င္တယ္
အရင္လုိ မခ်စ္ေတာ့ဘူး မထင္လုိက္နဲ႔
ေကာင္းကင္ႀကီး မေျပာဘဲေနလိမ့္မယ္
ခ်စ္တယ္ အ႐ုိးခံခ်စ္တယ္
ခ်စ္သူအေၾကာင္းေတြးေနတဲ့အခါ
အနာဂတ္ကုိ အလင္းနဲ႔ျမင္ရတယ္
ေကာက္သင္းရနံ႔ေတြလည္းေမႊးလုိ႔
ေလေျပညႇင္းလည္းသာလုိ႔
တေလာကလံုးပန္းခင္းလုိ လွလုိ႔ေပါ့ခ်စ္ရယ္
အဲခ်ိန္မွာ
အရင္လုိ မခ်စ္ေတာ့ဘူးလာဟင္ဆုိေတာ့
ရင္ထဲကပူေလာင္
အားလံုးေမွာင္က်သြားတယ္
ခ်စ္တယ္ အရင္ကထက္ ပုိပုိခ်စ္တယ္
ခ်စ္သူက မခ်စ္ေတာ့ဘူးဆုိလည္းခ်စ္တယ္
ခ်စ္သူက ခ်စ္ေနတယ္ဆုိလည္းခ်စ္တယ္
တစ္ရက္ကုိ ဆတုိးႏႈန္းတစ္ေထာင္နဲ႔
အရင္ကထက္ ပုိပိုခ်စ္တယ္
Powered by Blogger.