အသည္းကြဲဆည္းဆာ

Tuesday, September 23, 2008
အသည္းကြဲသီခ်င္း

ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ ျဖစ္မွာပါဘဲ။

အျပင္ဘက္ကုိ က်မလာတဲ့ မ်က္ရည္

ရင္ထဲမွာ ဆက္လက္ကူးခတ္ေနမွာဘဲ။

အျပင္မွာ လႈပ္ရွားေနသူတစ္ေယာက္

ရင္ထဲမွာ ထုိင္ၿပီးငုိင္ေနမွာဘဲ။

နားလည္မႈကုိ ေက်ာခုိင္းသြားတဲ့သူရဲ႕ နားလည္မႈ

စံုလံုးကန္းဘ၀ကုိ နားလည္သြားမွဘဲ။

အသက္ကုိ ဖက္တြယ္တတ္တဲ့ အ၀ိဇၹာသာမရွိရင္

ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕စိတ္ကုိ လြတ္ခ်လုိက္မိမွဘဲ။
Powered by Blogger.