အလင္းနဲ႔မုိင္အေ၀း

Tuesday, September 09, 2008
ပံုပန္းတက် ေရတိမ္နစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း
ေတာ္ရာအရပ္မွာ ေတာ္ရာငရဲ က်ေနရတဲ့အေၾကာင္း
ဒုကၡက လြတ္ထြက္သြားမွာစုိးလုိ႔ သူ႔ကုိ
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္အဖက္ခံထားရေၾကာင္း
က်မ္းက်ိန္စရာမလုိတဲ့ငါ့အတြက္
အပုိသက္သက္အတၱေဘာတစ္ခုကုိ
သံသရာေႂကြးတေပြ႕တပုိက္နဲ႔
မေန႔က အျဖစ္အပ်က္ကုိ
အလြယ္တကူေမ့ႏုိင္တဲ့ စြမ္းအားေတြနဲ႔
အနတၱကုိ မီး႐ႈိ႕ပစ္ခ်င္ေသးတဲ့
ေဟာဒီေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္အတြက္
သေရာ္မႈေတြ ရြံရွာမႈေတြ
မွန္ေတြရ႕ဲ ေနာက္မွာ ဘီးေတြရ႕ဲ ေအာက္မွာ
ဟြန္းသံေဘးမွာ မီးပြိဳင့္တည့္တည့္မွာ
မာန္ဖီၾက၊ တစ္ေယာက္တစ္၀က္လုၾက
ပလက္ေဖာင္းမရွိတဲ့ၿမိဳ႕
သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္ေကာင္းေကာင္းမရွိတဲ့ၿမိဳ႕
စည္းကမ္းသည္လူ၏တန္ဖုိးလုိ႔ ေရးထားတဲ့ၿမိဳ႕
လူဆီအစ္ေနတဲ့ၿမိဳ႕
အဲဒီၿမိဳ႕ရ႕ဲ အဓိကလမ္းမေတြေပၚမွာ
ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္ဆုိတဲ့ ငါကလည္း
ေဆးလိပ္ကုိ ေသာက္ၿပီးလမ္းေလွ်ာက္ရင္း
အဆီခံကုိ လက္မနဲ႔ လက္ခလယ္ၾကားညႇပ္ၿပီး
ခပ္ေ၀းေ၀းကုိ ေတာက္ထုတ္လုိက္တယ္။
Powered by Blogger.