ငါဆုိတဲ့ငါ

Saturday, September 11, 2010
ေလာကႀကီးကပဲ ေရာက္လာတဲ့ကုိယ့္ကုိ
မွင္နီနဲ႔ ၾကက္ေျခခတ္ဖုိ႔ ေစာင့္ေနသလား
မွင္နီနဲ႔ ၾကက္ေျခခတ္ကပဲ
ကုိယ္သြားတဲ့ ေနရာတကာကုိ လုိက္ေနတာလား
ကုိယ္က ေနရင္းထုိင္ရင္းမွားတယ္
အမွားက ေနရင္းထုိင္ရင္း ကုိယ့္ကုိ ခလုတ္တုိက္တယ္
အမွားဆုိတဲ့ေကာင္က ကုိယ့္ထမင္းကုိယ္စားၿပီး
သူမ်ား မေကာင္းေၾကာင္းလုိက္ေျပာေနတဲ့ သတၱဝါလုိပဲ
လူေတြရဲ႕ ဂုတ္ေသြး ဘယ္လုိခ်ဳိျမတယ္ပဲ သိတယ္
ေန႔ခင္းမွာေတာင္ အေမွာင္ရွိတဲ့ ေနရာကုိပဲ ရွာတယ္
ကုိယ့္လားရာမွာ ရန္သူမ်ားတာကုိပဲ လုိတယ္
ေကာက္႐ုိးတစ္မွ်င္ ေတြ႕ၿပီဆုိရင္ျဖင့္
ေက်ာက္စရစ္တစ္လံုး ေကာက္ယူၿပီး
သရဲေျခာက္တယ္လုိ႔ ၾကားဖူးတဲ့ေနရာကုိ လွမ္းေပါက္တယ္
ကုိယ္ခ်င္းစာတရား မရွိပံုမ်ား ေျပာရရင္
အမွန္တရားကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာဘူး။
Powered by Blogger.