ခ်စ္သူကုိ သိပ္သတိရတယ္

Tuesday, February 02, 2010
တစ္ - ခ်စ္သူကုိ သိပ္သတိရတယ္
ႏွစ္ - ခ်စ္သူကုိ သိပ္သတိရတယ္
သံုး - ခ်စ္သူကုိ သိပ္သတိရတယ္
တစ္သိန္း - ခ်စ္သူကုိ သိပ္သတိရတယ္
တစ္သန္း - ခ်စ္သူကုိ သိပ္သတိရတယ္
မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ ဂဏန္းေတြအထိ
ခ်စ္သူကုိ သတိရေနတာပဲ
မနက္လင္းလင္းခ်င္း ခ်စ္သူကုိ သိပ္သတိရတယ္
သတိရျခင္းအေပၚ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ပစ္ခ်လုိက္ေတာ့
လုိင္းေတြ၊ ေၾကးနန္းႀကိဳးေတြ၊ ႀကိဳးရဲ႕ အတြင္းပုိင္းေတြမွာ
ကၽြန္ေတာ့္ သတိရျခင္းေတြ ျပည့္သိပ္ေနတယ္
အဆံုးရွိတဲ့ ပင္လယ္ျပင္မွာ
အဆံုးရွိတဲ့ ေတာင္တန္းေတြမွာ
အဆံုးရွိတဲ့ ေျမျပင္ေတြမွာ
အဆံုးရွိတဲ့ ဟင္းလင္းျပင္ေတြမွာ
အဆံုးရွိတဲ့ ဆက္သြယ္မႈေတြမွာ
အဆံုးမရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္သတိရျခင္းေတြရွိတယ္
ကၽြန္ေတာ့္ သတိရျခင္းေတြက
ေရလုိေအးၿပီး ပန္းလုိေမႊးတယ္
ခဏတျဖဳတ္ေလာက္ သတိရျခင္းေတြကုိ
စားပြဲေပၚ တင္ထားၾကည့္လုိက္တယ္
ကၽြန္ေတာ့္ႏွလံုးကေသြးေတြ လည္ပတ္မႈရပ္သြားတယ္
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာက ၿငိဳးငယ္ျခင္းေတြ
ကၽြန္ေတာ့္တစ္ကုိယ္လံုး ရစ္ပတ္ထားလုိက္တယ္
သတိရျခင္းေတြ တဟူးဟူးနဲ႔ ေလျပင္းမုန္တုိင္းက်တယ္
ငါ သတိရျခင္းေတြကုိ ျပန္၀တ္ဆင္လုိက္ကာမွ
ေလာကႀကီးဟာ သဘာ၀အတုိင္း ျပန္လည္
အသက္၀င္သြားတယ္။
Powered by Blogger.