အခ်စ္နတ္ဘုရားမေလး

Wednesday, February 03, 2010
ငါတုိ႔ရ႕ဲ ခ်စ္ၾကတဲ့ပံုစံဟာ
လက္ရိွခ်စ္ၾကသူအားလံုးရဲ႕ ပံုစံနဲ႔ ကြဲျပားတယ္
တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းအေပၚ တစ္ေယာက္
ေက်းဇူးတင္ရင္း ျပန္ခ်စ္ၾကတယ္။

Face Book စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္
၀တ္မႈန္ကူးခဲ့ၾကတဲ့ ငါတုိ႔အခ်စ္ဟာ
တြက္ခ်က္မႈေတြ တုိင္းတာမႈေတြ လံုး၀မပါဘဲ
ေမတၱာတရား အစစ္နဲ႔ ခ်စ္ခဲ့ၾကတယ္
သစၥာတရား အႏွစ္ခ်စ္ခဲ့ၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းစိုးရိမ္တယ္
သူခ်စ္သေလာက္ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္မခ်စ္ႏုိင္မွာကုိေပါ့
ဒီေတာ့ တစ္ခြန္းတည္းပဲ တင္စားခ်င္တယ္
သူဟာ ငါ့ရဲ႕ “အခ်စ္နတ္ဘုရားမေလး” လုိ႔။
Powered by Blogger.