ခ်စ္ျခင္းဖြဲ႕အခ်စ္

Friday, February 12, 2010
ကၽြန္ေတာ့္ ခ်စ္သူဟာ ခ်ိဳျမတဲ့ ေတးတစ္ပုဒ္ျဖစ္တယ္
ကၽြန္ေတာ့္ ခ်စ္သူဟာ ေမြးၾကဴတဲ့ ပန္းတစ္ပြင့္ျဖစ္တယ္
ကၽြန္ေတာ့္ ခ်စ္သူဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ငွက္ကေလးျဖစ္တယ္
ကၽြန္ေတာ့္ ခ်စ္သူဟာ အဆိပ္ျပင္းတဲ့ က်ားမေလးလည္းျဖစ္တယ္
ခ်စ္သူရဲ႕ အမည္နာမကုိ ေတးတစ္ပုဒ္လုိလည္း အၿမဲဆုိညည္းတယ္
ခ်စ္သူရဲ႕ အမည္နာမကုိ ပန္းကေလးလုိလည္း အၿမဲအလွၾကည့္တယ္
ခ်စ္သူရဲ႕ အမည္နာမကုိ ငွက္ကေလးလုိလည္း ပ်ံသန္းေစတယ္
ခ်စ္သူရဲ႕ အမည္နာမကုိ က်ားမေလးလိုလည္း အားေပးတယ္
ခ်စ္သူကုိ ခ်စ္ရတာ ေတးတစ္ပုဒ္လုိလည္း ခ်ိဳျမတယ္
ခ်စ္သူကုိ ခ်စ္ရတာ ပန္းတစ္ပြင့္လုိလည္း ေမႊးၾကဴတယ္
ခ်စ္သူကုိ ခ်စ္ရတာ ငွက္ကေလးလုိလည္း လြတ္လပ္တယ္
ခ်စ္သူကုိ ခ်စ္ရတာ က်ားမေလးလုိလည္း ခ်စ္ရတယ္။
Powered by Blogger.