လူႏွစ္ေယာက္ရဲ႕လမ္း

Thursday, February 04, 2010
တစ္ေယာက္က ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္ ဆုိသူကုိ လြမ္းၿပီး
တစ္ေယာက္က ပံုရိပ္ေလးေတြကုိ လြမ္းတယ္

တစ္ေယာက္က Facebook ေလးဖြင့္ကာ ေစာင့္ၿပီး
တစ္ေယာက္က အလုပ္အားတာနဲ႔ ေျပးေျပးလာတတ္တယ္

တစ္ေယာက္က အမိေျမကုိ မွန္းဆတမ္းတတတ္ၿပီး
တစ္ေယာက္က ပြင့္လင္းလာမယ့္ ေန႔ကေလးကုိ တမ္းတတယ္

သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္တည္းရ႕ဲ အျမင့္ဆံုးပန္းတုိင္က
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ပုိပုိျမတ္ႏုိးဖုိ႔ျဖစ္ၿပီး
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ နားလည္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္

ဇာတ္လမ္းႏွစ္ခုရဲ႕ အဆံုးသတ္မွာ
ဇာတ္လမ္းတစ္ခုတည္း ျဖစ္သြားဖုိ႔ျဖစ္ၿပီး
ပန္းေတြ အစီအရီ ပြင့္လာဖုိ႔ျဖစ္တယ္။
Powered by Blogger.