အခ်စ္

Wednesday, February 17, 2010
အခ်စ္ေတြ သူ႔ဘာသာသူ ေနေနပါေစ
ေအးေအးေဆးေဆးေနပါေစ
ဘာေၾကာင့္ခ်စ္လဲလုိ႔ မေမးန႔ဲ
သူ႔တန္ဖုိးေတြ႕ ေလ်ာ့က်သြားလိမ့္မယ္
ဘာနဲ႔တူတယ္ ဘယ္ေလာက္လုိ႔ ႏႈိင္းမျပနဲ႔
ခင္ဗ်ားတုိ႔ႏႈိင္းတာေတြက
အခ်စ္ဆုိတာကုိ ေစာ္ကားရာက်တယ္
ဘယ္ထိခ်စ္မွာလဲလုိ႔ မေမးနဲ႔
အ႐ုိးထဲထိလား ေနာက္ဘ၀ထိလား
ဟင့္အင္း ခ်စ္ေနခ်ိန္အတြက္ အခ်စ္မွာ
ဘာအကန္႔မွ မပါ၀င္ဘူး
မင္းအခ်စ္က ေအးျမလား ပူေလာင္လား
ဟင့္အင္း မေမးလုိက္နဲ႔ အခ်စ္ကုိ
အခ်စ္ဟာ ရာသီဥတုမဟုတ္ဘူး။
ခ်စ္တယ္လုိ႔ ေျပာဖုိ႔ စကားလံုးေတြ တန္းစီေနေပမယ့္
ဘယ္စကားနဲ႔မွ ခ်စ္ေၾကာင္းျပဖုိ႔ မလံုေလာက္ခဲ့ေအာင္
အခ်စ္ဟာ လံုေလာက္တယ္ ျပည့္စံုတယ္။
Powered by Blogger.