ထုိႏွစ္ရက္

Monday, February 08, 2010
အလြမ္းနဲ႔ ေလာင္ကၽြမ္းေနတဲ့ ႏွစ္ရက္လံုးလံုး
ကၽြန္ေတာ္ အစိမ္းေရာင္ အ၀ုိင္းေလးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္
ကၽြန္ေတာ့္ အၿပံဳးေတြကုိ နံရံမွာ ႐ုိက္ကပ္ထားၿပီး
သူမရ႕ဲ ဆက္သြယ္မႈအားလံုးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္
ေဘးမွာ သီခ်င္းသံေတြ ၾကားေနရတယ္
သီခ်င္းေတြက ကၽြန္ေတာ့္အလြမ္းနဲ႔ မလုိက္ဖက္ဘူး
ဘယ္မွာ ဘယ္သူ ဘယ္အရာ ဘာမွ စိတ္မ၀င္စားဘူး
“ခ်စ္သူ” လုိ႔ ေခၚလုိက္တဲ့အခါ “ေ၀” လုိ႔ထူးမွ
ပပထူလုိ႔ မင္းကုသလဲရာက ထသလုိ ထလုိက္တယ္။
Powered by Blogger.