ဆုေတာင္း

Wednesday, September 30, 2009
ငါ့အလြမ္း မတင္မီကာလ
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမဲ့ စြဲၿမဲေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား
ခု ခ်စ္ၾကည့္ေတာ့လည္း
ပံုျပင္ အေဟာင္းေတြပဲ ထြက္က်လာ

ဒဏ္ရာမပါေသာ ေဆးစက္က
အရသာမဲ့သတဲ့
ခ်ဲ႕ကားေျပာတတ္တဲ့ ရာဇ၀င္က
ငါ့သံေျခက်င္းေတြကုိ လာလာ႐ုိက္
ကံၾကမၼာနဲ႔မ်ား ဇာတ္တုိက္ထားေရာ့သလား

ဘ၀ဟာ
တစ္ခန္းရပ္ အဲလုိက္ျပဇာတ္ဆန္ဆန္
ဖန္တံတံနဲ႔
ႏွစ္ခ်ိဳ႕ရမၼက္ေတြ
လူစဥ္မမီေသာ အေတြးအေခၚေတြ
ေတာ္ေတာ္မွ အေျခတက်ရွိပါရဲ႕လား

ေခၚသံမ်ားန႔ဲ နားအံေသ
ၾကားေနရေသာ ခရီးစဥ္ အထပ္ထပ္က
တရားကုိ ေစာင့္ေသာနတ္မ်ား
ငါ့အား
ႀကိဳးတန္းလန္းနဲ႔ ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့ၾကပါ။

မေနာ္ဟာရီ

Powered by Blogger.